Informații internare în Clinica Angi San

Asistenta medicala in Clinica Angi San se acorda in regim de:

– Spitalizare continua

ACTE NECESARE

Pentru pacientul programat – pacientul se prezintă, conform datei si orei programate pentru internare la recepția de spital cu următoarele documente:

cu bilet de trimitere spre internare de la medicul de familie sau medicul specialist către

 • specialitatea respectivă;
 • card de sănătate/card european;
 • dosar medical anterior, in măsura in care îl deține.

 Există două tipuri de servicii solicitate pentru programări la internare:

 • prin contractarea de servicii medicale la cerere – decontate integral de pacient,
 • cu bilet de trimitere, pacient asigurat – decontate de CJAS, sau alte sisteme de asigurare.

Pacientul care a contractat servicii medicale la cerere – plătite direct de pacient.

Pentru contractarea serviciilor medicale la cerere, asistentul de la Recepție comunică pacientului/aparținătorilor toate detaliile cu privire la spitalizare, prețurile serviciilor medicale si de îngrijire, precum si condițiile de cazare ale unităţii medicale, înregistrează numele medicului care a făcut recomandarea pentru internare.

Pacientul / apărținătorii plătesc contravaloarea serviciilor medicale prestate, stabilite de către managementul spitalului și afișate pe site-ul unității medicale.

Spitalul aduce la cunoștința pacienților/aparținătorilor prin afișare în spațiul de la Biroul de recepție Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pacientul se prezintă, la data și ora programată la recepția de spital pentru internare cu următoarele documente:

 • act de identitate,
 • dosar medical anterior, conține istoricul medical, în măsura în care îl deține.

Pacientul asigurat, cu bilet de trimitere, pentru serviciile medicale decontate de CJAS, se prezintă la data și ora programată la recepția de spital pentru internare,  asistenta de la recepție  va identifica pacientul (i se va solicita un document de identitate), acesta va prezenta următoarele documente:

 • act de identitate;
 • bilet de trimitere pentru internare semnat şi parafat de medicul din ambulatoriu sau medicul de familie. Acesta va fi vizat de medicul specialist care decide internarea (din compartimentul unde urmează a fi internat pacientul),
 • card de sănătate/card european,
 • în lipsa cardului de sănătate, adeverință de asigurat eliberată de CJAS prin care se face dovada calității de asigurat, la biroul de internări este accesibilă baza de date cu asigurații CJAS prin platforma informatică PIAS,
 • dovadă de salariat/ cupon pensie cât mai recent ( adeverință cu numărul de zile de concediu medical în ultimele 12 luni – pentru pacienții care solicită concediu medical),
 • declarație coplată,
 • dosar medical anterior, în măsura în care îl deține.

Clinica Angi San are in structura un număr de paturi după cum urmează:

Pentru spitalizarea de zi, unitatea noastră are un număr de 6 paturi specialităţi medicale (medicină internă și gastroenterologie) și 4 paturi specialități chirurgicale (Chirurgie generală, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, ortopedie, ORL).

Pentru spitalizarea continuă, spitalul are un număr de  8 paturi specialități chirurgicale (Chirurgie generală, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, urologie, ortopedie, ORL).

Utilizarea paturilor este flexibilă, în funcţie de numărul pacienţilor și cazuistica programată. Paturile de spitalizare continuă/ de zi pot fi utilizate în funcţie de tipul de afecţiune  și de specialitate, nevoile imediate ale pacienților, compatibilitatea patologiilor, locurile disponibile, reglementările privind gradul maxim de ocupare al compartimentelor, capacitatea tehnică și resursele disponibile și de criteriile de prioritizare.

Se fac internări de spitalizare continuă/ de zi doar programate, în limita de competență a fiecărei specialități medicale.

La nivelul spitalului nu este în structură UPU/CPU – Unitate/Compartiment de primire a urgențelor/Cameră de gardă, pentru primirea urgențelor din exteriorul spitalului.

Informații externare în Clinica Angi San

Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.
Externarea se face de regula dupa ora 16, in timpul saptamanii , dar in anumite situatii se poate externa in zilele de sambata si duminica la indicatia medicului curant/garda.
Pacientii si apartinatorii vor fi anuntati cu cel putin 12 ore inainte de efectuarea externarii.

Program de audienta

Manager: Luni 11-13

Coord. Activ. Medicala: Vineri 08-09

As. Med. Coord.: Vineri 11-13

Vezi chestionar de satisfactie pacienti!

Documente primite la externare

Documente pe care pacientul le primeste la externare:

 • Scrisoarea medicală pentru medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu;
 • Rețeta compensată sau gratuită, dacă este cazul;
 • Certificat de concediu medical, dacă este cazul;
 • Recomandări pentru dispozitive medicale, dacă este cazul ;
 • Plan de îngrijiri la domiciliu;
 • Copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată, la cerere;
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite.

Fiecare pacient primește la externare o scrisoare medicală, care este un document medical standardizat și include date privind motivele internării, investigațiile efectuate, evaluarea medicală și diagnosticul stabilit, tratamentul și evoluția pacientului pe poerioada internarii, durata de spitalizare, schema de tratament, recomandările medicale, planul de îngrijiri la domiciliu .

Toate aceste informații sunt destinate atât pacientului, cât și medicului de familie sau medicului specialist din ambulatoriu sau dispensar, pentru continuarea tratamentului.

Externarea pacientului din spitalizare de zi

Toate etapele externării pacientului, de la întocmirea documentelor până la semnarea cu cardul de sănătate și validarea, se realizează în cadrul secției în care acesta a fost internat.  Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească, la externare documentele enumerate mai sus.

Externarea pacientului din spitalizare continuă

Externarea pacientului se face în următoarele condiții:

 • La terminarea tratamentului  sau la depășirea fazei acute a bolii – estimarea momentului externării se face la internarea pacientului și se actualizează în funcție de evoluția clinică;
 • La cererea pacientului – pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost informat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate, având obligația să completeaze și să semneaze formularul de externare la cerere;
 • La transferul pacientului în alte spitale – decizia transferului pacientului în alt spital aparține medicului curant sau medicului de gardă;
 • La decesul pacientului, conform procedurii interne;
 • La părăsirea spitalului fără aviz medical(fuga din spital);
 • Disciplinar, conform procedurii interne.