Comunicat de presă

                 27 Aprilie 2022

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

„Construire clădire pentru servicii de asistență medicală, consultații, investigații, diagnostic, tratament medical”

S.C. ANGI SAN S.R.L. a derulat, începând cu data de 02.02.2017, proiectul cu titlul „Construire clădire pentru servicii de asistentă medicală, consultații, investigații, diagnostic, tratament medical”, cod SMIS 114021, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Proiectul a fost implementat în municipiul Buzău, strada Patriei, nr.88, judeţul Buzău şi a avut ca obiectiv general creșterea nivelului de competitivitate al societății ANGI SAN SRL pe piața serviciilor de sănătate din județul Buzău.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.545.912,02 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 3.833.991,21 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul naţional 676.586,69 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 1.790.684,01 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA 244.650,11 lei.

Rezultatele proiectului:

  • A fost construită şi pusă în funcţiune o modernă clinică medicală în municipiul Buzău;
  • Au fost promovate serviciile desfaşurate în cadrul clinicii, prin participarea la un târg extern în calitate de expozant;
  • Implementarea proiectului a condus la creșterea calității actului medical, prin certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 și a serviciului medical ORL.

 

Proiectul are un impact direct asupra comunităţii locale, prin contribuţia pe care o are la dezvoltarea mediului de afaceri local dar şi la crearea a 5 noi locuri de muncă.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la e-mail: angisanmedical@gmail.com, persoană de contact: ANDREEA-ELENA URSĂCHESCU – Manager proiect.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României