În cadrul Clinicii Angi San, relația cu mass-media este asigurată prin responsabilul mass-media (purtător de cuvânt).

Contact: George Manole – manager

Telefon: 0744 344 588

Reprezentanții mass-media care doresc sa obțină informații despre evenimente/cazuri medicale, vor avea acces in Spital conform prezentei proceduri:

 • reprezentanții mass-media trebuie sa solicite in scris purtătorului de cuvânt informațiile pe care aceștia le doresc; vor trimite pe e-mail clinica@angisan.ro solicitările, urmând ca răspunsurile sa le primească cu acceptul conducerii unității.

Excepţie la prezenta regulă fac următoarele cazuri:

 • accesul delegaţiilor cu acordul managerului, când aceştia vor fi însoţiţi de manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de către manager;
 • aceesul delegaţiilor Ministerelor, numai când aceştia îşi asumă răspunderea pentru Reprezentanţii mass-media care îi însoţesc.

În cazul numirii prin decizie a unor angajaţi în relaţia cu mass-media cu diverse ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, aceştia vor fi instruiţi obligatoriu cu prevederile prezentei proceduri şi se vor supune strict cerinţelor procedurii.

 Metoda de lucru

 • Reprezentantii mass-media care doresc sa obtina informatii despre evenimente/cazuri medicale, vor avea acces in Spital conform prezentei proceduri.
 • In ceea ce priveste metoda de lucru, reprezentantii mass-media vor trebui sa solicite in scris purtatorului de cuvant informatiile pe care acestia le doresc; vor trimite pe e-mail solicitarile, urmand ca raspunsurile sa le primeasca cu acceptul conducerii unitatii.
 • Informatiile despre evenimente se vor acorda de purtatorul de cuvant al spitalului in timpul programului de lucru.

Accesul mass-media pe teritoriul Spitalului

 • Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare.
 • La intrarea in locatie se va solicita cartea de identitate a reprezentanţilor mass-media/legitimaţia de presă.
 • La receptie se  va nota în ,,Registrul vizitatori,, informaţiile prevăzute în rubricile acestuia şi va pune la dispoziţia acestora, Regulile privind accesul Reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Spitalului.
 • De la receptie se  va anunţa purtătorului de cuvânt – coordonatorul activitatii  medicale, de prezenţa reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul spitalului până când nu vor fi însoţiţi de către purtatorul de cuvant.

Reprezentanţii mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situaţii:

 • când însoţesc o delegaţie oficială ( Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
 • însoţiţi de Manager şi/sau ceilalţi Directori din Comitetul Director al Spitalului.

 Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului

Interviurile în cadrul Spitalului vor fi acordate  de către purtătorul de cuvânt cu respectarea următoarelor reguli:

 1. a) Privind demnitatea umană şi drepturile pacienţilor
 • declaraţiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
 • nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat acord scris.
 • nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane precum şi un eventual handicap al acestuia.
 • informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unei persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentantilor legali.

Purtătorul de cuvânt va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

Acordurile în scris vizavi de oferirea informaţiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentaţie, tratament, condiţie fizică, etc. sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular  ,, Acord în scris al pacientului,, .

Purtatorul de cuvant va avea grijă cu deplasarea reprezentaţilor mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson şi halat corespunzător.

Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidenţialităţii datelor despre un pacient şi a cofidenţialităţii actului medical, precum şi prevederile acestei proceduri atrage după sine sancţionarea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor fimări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.